Ett sätt att marknadsföra sig på är såklart via Radio.