Ett sätt att marknadsföra sig på är såklart via TV.

gratis marknadsföring